Avtorske pravice

Copyright Tomyco d.o.o., vse pravice pridržane.

Vse informacije (pisne in slikovne), vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmeta avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Pri uporabi dokumentov je obvezna navedba vira. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Tomyco d.o.o.

Uporabnikom spletne strani je dovoljeno stran propagirati brez soglasja na svojih spletnih straneh, forumih in drugače.

Soglasje za komercialno objavo določenih vsebin lahko poda le razvijalec spletne strani s soglasjem avtorja.

Podjetje Tomyco d.o.o. ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Podjetje Tomyco d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Prav tako si podjetje Tomyco d.o.o. pridržuje pravico do spremembo vsebine.

Avtorske vsebine so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list št. 94/04).